Kopachinskaja Sissy Naya vom Schwandedörfli x Baltesarini Priam  Ca. Februar 2022